Tidsskriftet STOPP KREFT, som utgis av Støtteforeningen for kreftrammede har registrert Avant-Garden som et nyttig hjelpemiddel for kreftrammede, for å styrke immunforsvaret mot infeksjoner. I 3 store artikler i nr.1, nr.3 og nr.4 i løpet av 2004 er dette materialet presentert. Du kan forstørre teksten ved å klikke på artikkelen og lese dette på din pc.I nr. 1 er Avant-Garden presentert ved Endre Vik som oppfinner og ved professor Birgitta Åsjø for det medisinske grunnlaget for virkningen på det uspesifikke og det spesifikke immunforsvaret. I nr. 3 presenteres en amerikansk vitenskapelig underesøkelse, som bekrefter virkestoffene i i Avant-Garden mot prostata kreft ved professor Birgitta Åsjø. I nr. 4 presenteres virkningen ved styrking av immunforsvaret hos kreftpasienter, slik at de unngår infeksjoner ved cellegiftbehandling. Videre intervjues Endre Vik om sammenhengen mellom de amerikanske forsøkene mot prostatakreft og Avant-Gardens virkemåte, ved at de samme vegetabilske stoffene er tilstede i Avant-Garden og i større skala, enn i det amerikanske forsøket. Dette er en bekreftelse av Avant-Gardens virkemåte.

Støtteforeningen for kreftrammede Stopp Kreft nr.1\2004 (www.sfk.no)

 
stno1f 214x300  stoppkreft1 218x300  stoppkreft2 218x300  stno1b 214x300

 

Stopp Kreft nr.3 2004

IMAGE0002 214x300  IMAGE0001 214x300  stno3b 214x300

 

Stopp Kreft nr.4 2004

stno4f 214x300  stno4pg8 214x300  stno4pg9 214x300  stno4b 214x300