standardpakning

Avant-Garden Standardpakning
120 tabletter

Økonomipakning

Avant-Garden Økonomipakning
200 tabletter

 

Da kosttilskuddet Avant-Garden kom på markedet gjorde vi det med Standardpakningen som inneholder 120 tabletter.

Standardpakningen er godt kjent i markedet, gjennom omfattende presentasjon i dagspressen, spesialpressen for helse, ukepressen, representert ved mange forskjellige sykdomskategorier, som det er kommet tilbakemeldinger om. Så er da også Standardpakningen til Avant-Garden blitt en bestselger etter 5 år på markedet, og det i selve jubileumsåret!

Markedet har etterspurt Avant-Garden i en større forpakning og som en følge av dette, lanserte vi Avant-Garden Økonomipakning, som inneholder 200 tabletter. Ved kjøp av Økonomipakningen vil man få større volum for en rimeligere stykkpris.

Forskningsinnsatsen bak Avant-Garden

Landskapsarkitekten Endre Vik har tatt alle utfordringer som en ekte avant-gardist hele sin yrkeskarriere. Klimatiske utfordringer for vegetasjonen har han møtt med et forskersinn. Derfor er proveniens og planters immunforsvar sentrale begreper for ham.

For å lette etablering av vegetasjon i utsatte strøk satte han sammen en jordtype som har vunnet vitenskapelig anerkjennelse ved at den styrker planters immunforsvar og øker produktiviteten og er i ferd med å revolusjonere norsk planteproduksjon.

Disse egenskapene ble dokumentert i en hovedoppgave og en rekke forsøk ved Norges Landbrukshøgskole og gav godkjenning av Statens Landbrukstilsyn og ble godkjent for økologisk produksjon. Planter i denne jorden får høyere klorofyll og karotenoidinnhold, som er avgjørende byggesteiner i planters immunforsvar og i vårt eget.

Det er bare planter som kan produsere disse bioaktive stoffene, som vi er helt avhengige av i vårt humane immunforsvar.

Hvordan kan planter styrke immunforsvaret?

Dette er grunnlaget for ernæringseksperter og WHOs og FNs sterke anbefalinger av å øke inntaket av frukt og grønnsaker som kan redusere hjerte- og karsykdommer, kreft og andre epidemiske sykdommer med 70%.

Da Endre Vik så sine resultater, satte han likhetstegn mellom planters og det menneskelige immunforsvar og tok initiativet overfor Norsk Økologisk Forskingsråd, til et tverrvitenskapelig seminar mellom medisin, farmaci, ernæring og planteforskning for å finne og dokumentere fellesnevnerne i immunforsvaret.

Seminaret fant sted på Institutt for Matforsking på Ås 1.6.1999, med Instituttet, Norges Landbrukshøgskole, Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for Planteforskning og Forskingsrådet som arrangører. Der offentliggjorde Endre Vik i sitt foredrag at planters bioaktive stoffer har fellesnevnerne og bekreftet likhetstegnet mellom planters og det humane immunforsvar og virkningen på disse.

Dette skulle vise seg å være et praktisk vitenskapelig gjennombrudd av stor betydning for folkehelsen, som nå blir tilgjengelig for alle.

Hva gjør Avant-Garden til en Superpille?

Både planters og vårt immunforsvar arbeider kontinuerlig for å forhindre at infeksjoner og miljøgifter gjør skade. Det skjer ved at organismen identifiserer angriperen og setter i gang kjemiske prosesser som kan ødelegge den.

Det er som alle vet, et uhyre sammensatt og komplisert system, som trenger påfyll av ressurser, dvs. riktig næring, for å være effektivt. Det er her planter kommer inn (frukt og grønnsaker). De mobiliserer bl.a. komplement-systemet, og som helt uspesifisert går til angrep på bakterier, virus, uheldige avleiringer eller vev, og løser opp og tømmer disse for innhold som fjernes av immunforsvaret. Rett og slett på grunnlag av de stoffer de er bygget opp av, fordi de er fremmedlegemer som ikke hører hjemme i en sunn og frisk organisme. Det utløses kaskader av virkemidler i slike situasjoner, men for at de skal være tilstrekkelige, må det daglige forsyninger til. Det er her Avant-Garden kommer inn.

virus

Denne tegningen kan være et eksempel på hvilket som helst virus, som viser protein-kappen og reseptorene som brytes ned ved identifikasjon av de organiske stoffene de er bygget opp av, ved gjennomhulling, så viruset blir uskadeliggjort. Det gjelder også retrovirus. Avant-Garden er i tillegg en kraftig antioksidant.

I immunforsvarets komplementsystem knyttes dette til lektinlinjen, på grunn av lektiner fra planter, der Avant-Garden har potente komponenter.

Forskingen har nå påvist at lektiner lagres i leveren, hjernen, milten, nyrene, tynntarmen og formeringsorganene av begge kjønn, for å møte og binde seg til, og ødelegge bakterier, virus og kreftens spredningsceller.

Videre er det påvist at pasienter som gjennomgår cellegiftbehandling får reduserte nivåer av lektiner. Dette bekrefter sannsynligheten av at tilførsler av lektiner fra Avant-Garden kan øke effekten av behandlingen og redusere behovet for antibiotika.

En opplever jo fra tid til annen, at pasienter som helbredes fra de alvorligste sykdommer, likevel går bort, på grunn av de mest banale infeksjoner, som f.eks. lungebetennelse.

Avant-Garden styrker altså både 1.linjeforsvaret i hud og slimhinner (der en først møter infeksjonene) men også det uspesifikke immunforsvaret.

Det var dette Endre Vik oppdaget i planters immunforsvar i 1992, fikk bekreftet i det humane immunforsvar i 1995 og fikk vitenskapelig nærings- og medisinsk anerkjennelse for i forsøkene i 1997. Dette på et område med virkestoff og årsaks-sammenhenger hvor det tidligere ikke var utført forsking. Dette arbeidet ble belønnet med diplom fra SND (nå Innovasjon Norge) og SND`s nyskapnings- og oppfinnerpris Reodor Felgen i 2002.

Faktaopplysninger fra den kliniske undersøkelsen

Diagram fra den kliniske undersøkelsen ved Universitetsklinikken Haukeland Sykehus Universitetet i Bergen, dokumenterer den beskyttende virkningen av Avant-Garden på 90 friske medisinerstudenter, på 17 forskjellige kontrollerte immunreaksjoner og ved angrep av tilfeldige forkjølelsesvirus i et eksamenssemester:

En ser gruppen som har fått placebo er konstant forkjølet gjennom hele 2 måneders perioden, mens de som har fått bare 1 kapsel av Avant-Garden får en kraftig nedgang i antall forkjølede etter 1 måned og går kraftig opp igjen, fordi smittepresset har vært for stort frem til 3. besøk.

diagramNedgang i forkjølelsesvirus

Den gruppen som derimot har fått 3 kapsler Avant-Garden, viser en klar og signifikant nedgang i antall syke ved 2.måling, og er gått ytterligere ned ved 3. måling, med konstant nedadgående tendens.

I dag er det like viktig å påvise at kosttilskudd styrker immunforsvaret, som det er å påvise at det ikke er til skade, ved allergier eller på annen måte, som det berettes om.

Det går da også frem av den kliniske undersøkelsen ved Universitetet i Bergen, at det ikke ble registrert noen form for skadevirkninger.

De som har fått operert inn erstatningsorganer, som nyre eller hjerte, må imidlertid alltid kontakte sin lege, fordi et sterkere immunforsvar kan fortrenge disse, da de tar medisiner for å forhindre dette.

AVANT-GARDEN®, et kosttilskudd med klinisk dokumentert helseeffekt til forsterkning av immunforsvaret.

Forskingsresultatene må tas på alvor

Fra kosttilskuddet Avant-Gardens oppfinnelse, er det mange som har prøvet det over lengre tid og som er blitt sykdoms- og symptomfrie fra både forkjølelse, influensa, bronkitt, lungebetennelse og omgangssyke. Den brysomme Herpes simplex som sår i og rundt munnen og på andre kroppsdeler. Et virus som hele 90% av befolkningen bærer i seg, og som er et betydelig problem.

Huden blir vesentlig styrket gjennom pigmenteringen av innholdsstoffene, du tåler bedre soling, og du blir lettere kvitt kviser og sprekker i huden på benene. Neglene blir sterkere.

Du merker heller ikke så meget til insektstikk, som før var en plage. Endre Vik er selv blitt kvitt arthritis, som ettervirkning av reumatisk lumbago i studietiden, som følge av trekkfulle auditorier.

For alle med svekket immunforsvar, vil Avant-Garden styrke det uspesifikke 1.linje immunforsvaret og være til stor hjelp.

Brukerveiledning

For at du skal oppnå maksimal effekt, må Avant-Garden alltid tas til et hovedmåltid eller sammen med noe fett. Dette fordi de virksomme stoffene er fettløselige og må være det for å kunne tas opp i organismen og komme deg til nytte. Hovedmåltid (middag) inneholder såpass mye fett fra f.eks. stekt fisk el. kjøtt at tar man Avant-Garden sammen med det, trenger man ikke ta trankapsler eller tilsvarende samtidig med Avant-Garden. Tar man det utenom et hovedmåltid må frokosten være brød med smør på, gjerne med pålegg, som kan være sardiner i olje, røkelaks etc, og om ikke dette, så i hvert fall et par Omega 3 trankapsler, en skje med tran, olivenolje eller selolje. En frokost med et glass juice og en tørr kavring holder ikke, da må du i stedet vente til en varm lunch, eller middag – som alltid vil inneholde tilstrekkelig med plantefett eller annet fett – for at du best skal kunne oppta Avant-Gardens aktive virkestoffer i kroppen.

Dosering

I det kliniske forsøket ved UiB ble det brukt placebo, 1 pille og 3 piller. Det ble konstatert at pillen var ufarlig i bruk. Det var ved bruk av 3 piller, det ble konstatert en uspesifikk, signifikant forsterkning av immunforsvaret. Uspesifikk vil si en generell mot alle og ikke en spesifikk vaksinering mot en bestemt faktor. Derfor anbefaler vi at en tar inntil 3 tabletter til frokost og sammen med 2 stk. omega3 kapsler eller tran, sel- eller olivenolje, da der er fettløselige stoffer, som da kommer lettere inn i organismer.

Barn over 3 år tar 1 tablett til frokost knust og blandet med en liten skje tran, eventuelt blandet med grøt. Bruk da gjerne barnetabletten, da den er litt mykere.

Produsent

Avant-Garden AS
Postboks 12 Borgheim
3163 Nøtterøy.

Telefon 56 30 30 30
e-mail: post@avant-garden.no
Internett:www.avant-garden.no

 

Alle henvendelser rettes til Avant-Garden AS.

Selges i alle helsekostforretninger over hele landet og på internett

AVANT-GARDEN har dokumentert virkning

Forskningsinnsatsen bak Avant-Garden

Landskapsarkitekten Endre Vik

Vitenskapelig anerkjennelse for en spesiell jordtype

Jordtypen styrket plantenes immunforsvar og økte produktiviteten

Dokumentert i en hovedoppgave og ved en rekke forsøk ved Norges Landbrukshøyskole og andre universiteter i Norden.

Godkjent av Statens Landbrukstilsyn

Godkjent for økologisk produksjon

Konklusjon av planteforskningen

Jorden gav et høyere klorofyll og karotenoidinnhold i plantene

Ikke bare er dette avgjørende byggesteiner i planters immunforsvar

Men også i vårt eget immunforsvar

Det er kun planter som kan produsere disse bioaktive stoffene

Vårt humane immunforsvar er helt avhengig av de samme bioaktive stoffene

Hvordan kan planter styrke immunforsvaret?

Ernæringseksperter, WHO og FN gir sterke anbefalinger om å øke inntaket av frukt og grønnsaker og skapte begrepet 5 om dagen.

De hevder at de kan redusere hjerte- og karsykdommer, kreft og andre epidemiske sykdommer med 70 %

Endre Viks kobling

Da han så resultatene av planteforsøkene sine, satte han likhetstegn mellom: Planters og det menneskelige immunforsvar og konkluderte med at vi trenger atskillig mer enn de 5 om dagen.

Initiativ overfor Norsk Økologisk Forskningsråd

Tverrvitenskaplig seminar mellom:

  1. disin
  2. Farmaci
  3. Ernæring
  4. Planterforsking

Finne og dokumentere fellesnevnerne i immunforsvaret
Fant sted på Institutt for Matforskning på Ås 1. juni 1999

Arrangører:

Norges Landbrukshøyskole
Universitetet i Oslo
Norsk Institutt for Planteforsking
Det Norske Forskingsråd

Endre Vik offentliggjør:

Endre Vik dokumenterte:

Planters bioaktive stoffer
Bekreftet likhetstegnet mellom planters og det humane immunforsvar som fellesnevner
Virkning på disse

Dette førte til:

Et praktisk vitenskaplig gjennombrudd av stor betydning for folkehelsen

Birgitta Åsjø

Birgitta Åsjø er professor ved Universitetet i Bergen. Leder av Det Norske Kompetansesenter for HIV og Aids. En av verdens ledende spesialister på virus.

Hun sier: ”Avant-Garden har vist at det forsterker immunforsvaret og kan hjelpe mange. Intervjuet i Dagbladet 8.11.2002, 5.7.2005 og i STOPP KREFT nr. 1 2004”.

Den norske stat

Norges riksvåpen  Innovasjon Norge

 

Staten ved SND (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, nå Innovasjon Norge) gir økonomisk støtte for å få Avant-Garden produsert og markedsført.

HVORFOR?

Fordi de er overbevist om at: Avant-Garden vil ha stor betydning for folkehelsen og vil redusere sykefraværet.

Hva gjør Avant-Garden så effektiv ?

Immunforsvarets oppgave er at organismen identifiserer angriperen, og setter i gang kjemiske prosesser som kan ødelegge inntrengeren.

Meget komplisert system

Trenger påfyll av ressurser dvs. riktig næring.

Ta derfor Avant-Garden hver dag.

Her kommer plantene inn!

Frukt og grønnsaker mobiliserer bl.a komplement-systemet og det uspesifikke immunforsvaret.

Helt uspesifikt går til angrep på bakterier, virus, uheldige avleiringer eller vev l øser opp og tømmer disse for innhold som fjernes av immunforsvaret

Det er her Avant-Garden styrker kroppen! 

Avant-Garden styrker:

  • Førstelinjeforsvaret i hud og slimhinner blir forsterket.
  • De dypereliggende forsvarsposisjonene belastes ikke.

Endre Viks oppdagelser:

1992 Planters immunforsvar

1995 Bekreftet virkningen på det humane immunforsvar

Fikk vitenskaplig nærings- og medisinsk anerkjennelse for forsøkene i 1997

Studie i Bergen. Den kliniske undersøkelsen 1996-1997 

Universitetsklinikken Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen

  • 90 friske Medisinstudenter
  • På 17 forskjellige kontrollerte immunreaksjoner
  • Ved angrep av tilfeldige forkjølelsesvirus i eksamenssemester

Den kliniske undersøkelsen:

diagram

Diagrammet over er hentet fra den Kliniske undersøkelsen som viser hvordan Avant-Garden bekjemper forkjølelses virus (se den røde kurven)

I disse årene er det mange som har prøvet Avant-Garden over lengre tid og som er blitt symptomfrie fra:

en rekke plager som er delt opp i kategorier under avsnittet

Avant-Garden Helseklubb

Hva med andre kosttilskudd?

Erfaringen viser at andre kosttilskudd vil virke bedre sammen med Avant-Garden.

DET VITENSKAPELIGE GRUNNLAGET FOR KOSTTILSKUDDET AVANT-GARDEN, ER ENDRE VIK SIN OPPDAGELSE AV PLANTERS IMMUNFORSVAR OG HVORDAN DETTE KAN FORSTERKES, TIL Å MOTSTÅ DE ALVORLIGSTE SYKDOMMER. EGENSKAPER SOM HAN HAR OVERFØRT TIL DET MENNESKELIGE IMMUNFORSVAR MED KOSTTILSKUDDET AVANT-GARDEN.

Her gis det en redegjørelse for hvordan dette er utviklet og forsket på, ved den biovitenskapelige innsats han har utført gjennom de siste 20-25 år. Last ned her