Sykefraværet i norske bedrifter er et stort problem i norsk arbeidsliv i vårt klimaområde. Bedrifter som vil delta i vårt statistiske vitenskapelige arbeide for å påvise nedgangen i sykefraværet ved gratis daglig tilgang til Avant-Garden betalt av din bedrift, bes ta direkte kontakt for å oppnå bedriftsabonnement, for å få informasjon om dette. Det statistiske materiale stilles til disposisjon for Statistisk Sentralbyrå.

Ta direkte kontakt pr e-mail: post@avant-garden.no
Telefon: 56 30 30 30

tenkom